Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Dzisiaj do każdego zamówienia dodatkowy rabat 10%*
Kod rabatowy koszyk 10%

*nie dotyczy produktów w promocji

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Świat bielizny

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].
2. Właścicielem Sklepu jest: Firma handlowa Pak Agnieszka Krzyśko , ul.Pelczara 71 36-060 Głogów Młp., NIP: 813-311-58-12 REGON 691772368, tel. 604789506, adres email: sklep@agnesa.pl.
3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1.Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dodanie do koszyka na stronach sklepu internetowego produktów, wypełnienie "Formularza zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w tym formularzu oraz kliknięcie przycisku oznaczonego "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego z prawdą wypełnienia "Formularza zamówienia".
2.Zamówienia przyjmowane są przez stronę agnesa.pl 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma automatyczny komunikat z serwisu o jego złożeniu. W przypadku braku otrzymania takiej informacji Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą drogą telefoniczną lub mailową.
3.Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, umowa uważana jest za zawartą.
4.Po przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę jego realizacja rozpoczyna się:
- w przypadku wybrania przez Klienta płatności za pobraniem - natychmiast,
- w przypadku wybrania przez Klienta płatności w formie przedpłaty - po otrzymaniu wpłaty na konto bankowe Sprzedawcy.
5.Czas realizacji zamówienia jest różny, zależy on od dostępności zamówionego produktu (np. rozmiaru / koloru bielizny) i wynosi zwykle od 1-3 dni roboczych. W szczególnych wypadkach czas ten może ulec wydłużeniu, o czym obsługa Sklepu informuje Klienta indywidualnie, jednak czas realizacji zamówienia nie będzie dłuższy niż 30 dni.
6.W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedawcę ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Strony postanowią inaczej.
7.Klient może zrezygnować z zamówienia na każdym etapie jego realizacji bez podawania przyczyny.
8. W przypadku, gdy kupujący jest konsumentem, wraz z towarem otrzymuje pisemne potwierdzenie zawarcia umowy w formie elektronicznej , stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę.
1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
 1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.


2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) .
2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14(czternaście) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.
4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

5.Koszt odesłania towaru ponosi klient. Nie przyjmujemy zwrotów nadanych za pobraniem. 
6. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:
 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy;
 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;
 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 6. dostarczania prasy;
 7. usług w zakresie gier hazardowych.

§7 Polityka prywatności i postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca tj. Firma handlowa Pak Agnieszka Krzyśko , ul.Pelczara 71, 36-060 Głogów Młp, NIP: 813-311-58-12 REGON 691772368, tel. 604789506, adres email: sklep@agnesa.pl.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta, Klient może się kontaktować ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  1. za pośrednictwem poczty e-mail na adres sklep@agnesa.pl.
  2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres korespondencyjny: Świat bielizny 36-060 Głogów Młp. ul.Pelczara 71
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej "RODO") - tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną - odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży. W przypadku, gdy dokonując zakupu u Sprzedawcy Klient wyraził zgodę na przesyłanie do niego treści marketingowych Sprzedawca będzie także przetwarzał dane osobowe Klienta w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO - tj. na podstawie zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest także dobrowolne w przypadku umożliwienia Sprzedawcy przesyłania do niego treści marketingowych, ale bez podania tych danych Sprzedawca nie będzie miał możliwości informowania Klienta o świadczonych usługach i towarach.
 5. Sprzedawca będzie przechowywał dane osobowe Klienta do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Klient zawarł ze Sprzedawcą. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Sprzedawcę na podstawie zgody Klienta będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres prowadzenia przez Sprzedawcę działalności gospodarczej, chyba, że Klient skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
 6. Sprzedawca będzie przekazywał dane osobowe Klienta tylko swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług IT, dostawca usług przewozowych, dostawca usług księgowych, dostawca usług prawnych, dział marketingu. Wszystkie podmioty, którym Sprzedawca będzie przekazywać dane osobowe Klienta będą je przetwarzać na podstawie umowy ze Sprzedawcą i tylko zgodnie z poleceniami Sprzedawcy.
 7. Klientowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  Aby skorzystać z powyższych praw, Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą zgodnie z punktem 2 powyżej. W zakresie, w jakim dane osobowe Klienta są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w celach marketingowych) - Klient ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Klienta przed jej wycofaniem. Zgodę Klient może wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres e-mail Sprzedawcy wskazany w punkcie 2 powyżej.
  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  2. prawo dostępu do danych osobowych Klienta,
  3. prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta,
  4. prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta,
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta,
  6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta ze względu na szczególną sytuację Klienta - w przypadkach, kiedy Sprzedawca będzie przetwarzać dane osobowe Klienta na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy,
  7. prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta, tj. prawo otrzymania od Sprzedawcy danych osobowych Klienta, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Sprzedawca przesłał te dane Klienta do innego administratora. Jednakże Sprzedawca zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Klientowi tylko co do tych danych, które Sprzedawca przetwarza na podstawie umowy z Klientem lub na podstawie zgody Klienta,

   
 8. Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W celu rozwijania i optymalizacji oferty sklepu oraz w celach statystycznych i reklamowych ruch klientów na stronach sklepu jest monitorowany. Zapisywane są w tym celu dane w postaci m.in. plików cookies (ciasteczek), które nie służą do przetwarzania danych osobowych. Są to np. informacje o używanej przeglądarce internetowej, rozdzielczości ekranu, odwiedzanych stronach w sklepie, wybieranych produktach, stronach z których klient trafia do sklepu itp. Dane te są anonimowe i wykorzystywane są przez Google Analytics (statystyki), Google Adwords (reklama), Criteo (reklama). Również system Google DoubleClick wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) w celu wyświetlania reklam dobieranych na podstawie zainteresowań. W każdej chwili możesz zrezygnować z tego pliku cookie Google na stronie Menedżera preferencji reklam. Możesz również zrezygnować z Google Analytics instalując blokujący go dodatek do przeglądarki. Klient może również całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania cookies w ustawieniach swojej przeglądarki jednak korzystanie z naszego sklepu z wyłączonymi cookies będzie technicznie ograniczone.

§8 Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

 

 

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu